DỊCH VỤ

TƯ VẤN KINH DOANH TRÊN NỀN TẢNG NHÂN QUẢ

+ Tư vấn chọn khách hàng mục tiêu.

Giúp bạn có được phương pháp chọn khách hàng mục tiêu tiềm năng tốt

+ Tư vấn chọn và thiết kế sản phẩm

Giúp bạn thiết kế được các gói sản phẩm giá thấp, giá vừa, giá cao, phù hợp với nhu cầu của khách hàng

+ Tư vấn chọn nền tảng và công cụ

Giúp bạn chọn được các nền tảng, công cụ hỗ trợ kinh doanh phù hợp

+ Tư vấn xây dựng hệ thống website

Giúp bạn có được hệ thống web marketing và bán hàng bền vững

+ Tư vấn xây dựng nội dung Marketing

Giúp bạn có được những nội dung thu hút và tương tác tốt với khách hàng

+ Tư vấn chiến lược quảng cáo bán hàng

Giúp bạn có được những chiến lược quảng cáo và bán hàng hiệu quả

+ Tư vấn tối ưu & tự động hóa kinh doanh

Giúp bạn có được hệ thống tự động hóa, có thể quản lý công việc từ xa

⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ